หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

ความต้องการในำการพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จากคุณ : admin.so 5 มิ.ย. 2563 1:23
 
ความคิดเห็นที่ 1
ลิงค์หน่วยงานในหน้าเว็บหลักของสถาบันฯ มีตัวอักษรขนาดเล็กทำให้สังเกตุยาก
จากคุณ : rotso 22 พ.ย. 2560 14:06
 
ความคิดเห็นที่ 2
เพิ่มขนาดรูป Thumnail เล็กน้อยเพื่อความชัดเจน และความสวยงามของหน้าเว็บไซต์
จากคุณ : tos-ro 22 พ.ย. 2560 14:21
 
ความคิดเห็นที่ 3
ต้องการให้ลิงค์เพียงหน้าเดียว แบบไม่ต้อง New tab
จากคุณ : sr.oot 22 พ.ย. 2560 14:25
 
ความคิดเห็นที่ 4
ต้องการให้เพิ่มแบบอักษร (ฟอนต์) ได้ในหน้าเว็บของ admin
จากคุณ : admosin 22 พ.ย. 2560 14:43
 
ความคิดเห็นที่ 5
ต้องการให้ช่องเพิ่มเติมเนื้อหาในหน้า admin มีระหน้าปรับแต่งเหมือนหน้าเว็บจริง
จากคุณ : dosamin 22 พ.ย. 2560 14:46
ความคิดเห็น :
จากคุณ :
E-mail : (ถ้ามี)
ข้อความตรวจสอบ : (พิมพ์ข้อความให้เหมือนรูปด้านบน)
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล