หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

 

ประกาศรับสมัครงาน


งานเดือนมิถุนายน
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิ.ย. 2561

- (สมัครทางอีเมลล์) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2561


งานเดือนพฤษภาคม

- กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 15-21 พ.ค. 2561

งานเดือนเมษายน


- สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-27 เมษายน

- โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล เปิดสอน เตรียมอนุบาล - อ. 3 รับสมัคร ครูสอนดนตรีไทยหรือสากล นาฏศิลป์สำหรับเด็กอนุบาล

- (สมัครออนไลน์) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร - นายทหารประทวน - พนักงานราชการ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561


- มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส./ปริญญาตรี 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

- รับสมัครจำนวนมาก! ธราคารกสิกรไทย รับสมัคร Call center ประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ไม่มีงานขาย รับ ป.ตรีทุกสาขา-นักศึกษาจบใหม่

งานเดือนมีนาคม

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

- (สมัครออนไลน์) สคบ. รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23 ก.พ. -19 มี.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7 -13 มีนาคม 2561

สำนักปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นหนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสขา 22 ก.พ.- 2 มี.ค. 2561งานเดือนกุมภาพันธ์

- (สมัครออนไลน์) สคบ. รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23 ก.พ. -19 มี.ค. 2561

- กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี  29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

- (สมัครออนไลน์) กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสขา 5-19 กุมภาพันธ์ 2561

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

งานเดือนมกราคม 

- กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัด พิษณุโลก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 8-12 มกราคม 261

- มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-12 มกราคม 2561

- มรภ.ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสขา 15-31 มกราคม 2561

- (สมัครงออนไลน์) ธราคารแห่งประเทศไทย รับสมัครวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 31 มกราคม 2561

งานเดือนธันวาคม

- กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาตั้งแต่ บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

งาน เดือนพฤศจิกายน

สำนักงาน กปร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบรับราชการ 137อัตรา เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560

(สมัครงานออนไลน์) ศอ.บต. รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 14 ธันวาคม 2560

กยศ. รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 30 อัตรา บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 1 - 7 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 1 - 8 พฤศจิายน 2560

งาน เดือนกันยายน

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาบัดนี้ - 18 กันยายน 2560

สำนักงาน ส.ป.ก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18-22 ก.ย. 60

สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-27 กันยายน 2560

กรมศาสนา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-22 กันยายน 2560

กรมทางหลวง รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ปริญญาตรีทุกสาขา หลายอัตรา บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 13-19 กันยายน 2560

มรภ.จันทรเกษม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-12 กันยายน พ.ศ.2560

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้ - 19 กันยายน พ.ศ.2560

- (สมัครงานออนไลน์)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 1-8 ก.ย. 60

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตรจำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวนจำนวน 640 อัตรา )

-กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 23-30 ส.ค.60

-สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22-31 ส.ค. 60

-บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด รับสมัครนักแสดง (ภูเก็ต)

-บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา (ประจำสาขาประทุมวัน)

-บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่การแสดง

-สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด) รับสมัครนักแสดง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

-บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด รับสมัครพนักงานมาสคอต(MASCOT)

-บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ (สำนักงานใหญ่) รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop Central อุบลราชธานี

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales Staff (AIS Buddy) ดูแลพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

-Fresh & Shine Co., Ltd. (ใกล้ รพ.ยันฮี) รับสมัครพนักงาน Part-time

 

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล