หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

 

ประกาศรับสมัครงาน


งานเดือนมิถุนายน
- สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิ.ย. 2561

- (สมัครทางอีเมลล์) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2561


งานเดือนพฤษภาคม

- กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 15-21 พ.ค. 2561

งานเดือนเมษายน


- สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครงาน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-27 เมษายน

- โรงเรียนอนุบาลไชยโรจน์สิริล เปิดสอน เตรียมอนุบาล - อ. 3 รับสมัคร ครูสอนดนตรีไทยหรือสากล นาฏศิลป์สำหรับเด็กอนุบาล

- (สมัครออนไลน์) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร - นายทหารประทวน - พนักงานราชการ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561


- มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ปวส./ปริญญาตรี 23 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

- รับสมัครจำนวนมาก! ธราคารกสิกรไทย รับสมัคร Call center ประจำศูนย์แจ้งวัฒนะ ไม่มีงานขาย รับ ป.ตรีทุกสาขา-นักศึกษาจบใหม่

งานเดือนมีนาคม

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

- (สมัครออนไลน์) สคบ. รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23 ก.พ. -19 มี.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7 -13 มีนาคม 2561

สำนักปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นหนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสขา 22 ก.พ.- 2 มี.ค. 2561งานเดือนกุมภาพันธ์

- (สมัครออนไลน์) สคบ. รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23 ก.พ. -19 มี.ค. 2561

- กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี  29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

- (สมัครออนไลน์) กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสขา 5-19 กุมภาพันธ์ 2561

- สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561

งานเดือนมกราคม 

- กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัด พิษณุโลก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 8-12 มกราคม 261

- มทร.พระนคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-12 มกราคม 2561

- มรภ.ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสขา 15-31 มกราคม 2561

- (สมัครงออนไลน์) ธราคารแห่งประเทศไทย รับสมัครวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ - 31 มกราคม 2561

งานเดือนธันวาคม

- กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาตั้งแต่ บัดนี้ - 22 ธันวาคม 2560

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561

งาน เดือนพฤศจิกายน

สำนักงาน กปร.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2560 - 24 พฤศจิกายน 2560

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนสอบรับราชการ 137อัตรา เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560

(สมัครงานออนไลน์) ศอ.บต. รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 14 ธันวาคม 2560

กยศ. รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 30 อัตรา บัดนี้ - 6 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงเกษตรฯ รับสมัครนายช่างภาพ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 1 - 7 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 1 - 8 พฤศจิายน 2560

งาน เดือนกันยายน

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาบัดนี้ - 18 กันยายน 2560

สำนักงาน ส.ป.ก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18-22 ก.ย. 60

สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-27 กันยายน 2560

กรมศาสนา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-22 กันยายน 2560

กรมทางหลวง รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ปริญญาตรีทุกสาขา หลายอัตรา บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 13-19 กันยายน 2560

มรภ.จันทรเกษม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-12 กันยายน พ.ศ.2560

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้ - 19 กันยายน พ.ศ.2560

- (สมัครงานออนไลน์)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 1-8 ก.ย. 60

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตรจำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวนจำนวน 640 อัตรา )

-กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 23-30 ส.ค.60

-สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22-31 ส.ค. 60

-บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด รับสมัครนักแสดง (ภูเก็ต)

-บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา (ประจำสาขาประทุมวัน)

-บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่การแสดง

-สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด) รับสมัครนักแสดง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

-บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด รับสมัครพนักงานมาสคอต(MASCOT)

-บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ (สำนักงานใหญ่) รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop Central อุบลราชธานี

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales Staff (AIS Buddy) ดูแลพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

-Fresh & Shine Co., Ltd. (ใกล้ รพ.ยันฮี) รับสมัครพนักงาน Part-time

 

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล