หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

 

ประกาศรับสมัครงาน


งานเดือนพฤศจิกายน 2566

-ประกาศสำนักงานเขจพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขจพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 20 อัตรา

-โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ประกาศรับสมัครครูดนตรี (ครุศาสตร์สาขาดนตรีไทย) ด่วน!!!! 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประกาศรับสมัครครูดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนบุณจิตวิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครครูดนตรี สอนกีต้าร์คลาสสิค ระดับป.5-ม.6 ด่วน 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัครครูดูแลหอพักนักเรียน (เพศหญิง) 4 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ ระดับประถมและมัธยมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

งานเดือนตุลาคม 2566

-โรงเรียนมารีวิทย์ ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนมารีวิทย์ ชลบุรี ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนราชวัตรวิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนมารีวิทย์ ระยอง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนมารีวิทย์ ระยอง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนมารีวิทย์ ระยอง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรเเกรม บ้านฉาง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนเปรมฤทัย ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 3 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิศรีนครินทร์ ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 3 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะเด็ก 5 อัตรา เงินเดือน 20,000.-

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา

งานเดือนกันยายน 2566

-โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครครูนาฎศิลป์ (Thai Dance Teacher) 1 อัตรา เงินเดือน :17,000.-

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครครูสอนเปียโน (Piano Teacher) 1 อัตรา จบตรงสาย

-โรงเรียนราชวัตรวิทยา ประกาศรับสมัครครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนประภามนตรี 2 ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 1 อัตรา

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ประกาศรับสมัครครูสอนครูสอนศิลปะ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

-โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรเเกรม บ้านฉาง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี 1 อัตรา

งานเดือนสิงหาคม 2566

-โรงเรียนมารีวิทย์ ประกาศรับสมัครครูดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 10 อัตรา

-โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ เด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 20000

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครครูดนตรี (กีตาร์) ด่วน 1 อัตรา

-โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี keyboard เบื้องต้น 1 อัตรา

-โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรเเกรม บ้านฉาง ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 1 อัตรา

-โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ (Part-Time) 1 อัตรา

งานเดือนกรกฎาคม 2566

-โรงเรียนมารีวิทย์ ระยอง ประกาศรับสมัครครูสอนวิชานาฏศิลป์ 10 อัตรา

-โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรี 1 อัตรา

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล ประถมศึกษา 1 อัตรา

-โรงเรียนนภสร ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 1 อัตรา

-Scrambled Art: Children Process Art Club ประกาศรับสมัครครูศิลปะ Part time 1 อัตรา

-โรงเรียนประภามนตรี 2 ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย 1 อัตรา

งานเดือนมิถุนายน 2566

-กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หลายอัตรา

-กรุงไทย รับสมัครผู้พิการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เป็นพนักงานสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

-โรงเรียนทวีรัตน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรี 1 อัตรา

-โรงเรียนอักษรศิริ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรี 1 อัตรา

-โรงเรียนพลวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีสากล(กีตาร์ ขับร้อง เปียโน ) 2 อัตรา

-โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ ทุกระดับชั้น 1 อัตรา

-โรงเรียนบุณจิตวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนอุดมศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ(อนุบาล) 1 อัตรา

-โรงเรียนกรุงเทพพิทยา ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ 2 อัตรา

-โรงเรียนปัญญาศักดิ์ ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ 1 อัตรา

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา

-โรงเรียนนภสร จ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ครูสอนดนตรีไทย 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

-กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา

-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-

-สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 3 อัตรา

งานเดือนพฤษภาคม 2566

-โรงเรียนเพลินพัฒนา ประกาศรับสมัครครูดนตรี 2 อัตรา เงินเดือนตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา

-สำนักงาน ก.ก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 559 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 28 เมษายน 2566

-กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566

-สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 62 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

-โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะระดับประถมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-Edu Planet โรงเรียนสอนภาษาเเละพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เเละศิลปะ ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา (จบครุศาสตร์โดยตรง) เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา (มีใบประกอบวิชาชีพครู) เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนจินดาพงศ์ ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

งานเดือนเมษายน 2566

-โรงเรียนพวงคราม ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-Scrambled Art: Children Process Art Club ประกาศรับสมัครครูศิลปะ Part time 2 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนวรรณสว่างจิต ประกาศรับสมัครครูเครื่องสายสากล 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนวรรณสว่างจิต ประกาศรับสมัครครูดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา

-โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โโรงเรียนประชินนุสรณ์ ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนาฏศิลป์ สอนเด็กระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

งานเดือนมีนาคม 2566

-โรงเรียนมารีย์ธงชัย ประกาศรับสมัครครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนแช่มเสริม ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ นาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนขุมทองวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนวิชา ดนตรีนาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล 2 อัตรา เงินเดือน 20000

-โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาศิลปะ 1 อัตรา

-โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ประกาศรับสมัคร ครูเอกวิชาศิลปะ(มีใบประกอบวิชาชีพครู) 1 อัตรา

งานเดือนกุมภาพันธ์ 2566

-กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 อัตรา

-บริษัท อีเอ็มพีดรีม จำกัด ประกาศรับสมัคร ครูการศึกษาพิเศษ(กระตุ้น) ประจำ หรือ พาร์ทไทม์ (มี 2 สาขา หนองแขมหรือนนทบุรี) 3 อัตรา

-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร ครูงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2 อัตรา

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนอนุบาลกิ๊ฟเต็ดศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีสากล(อนุบาล) ด่วน!!! 1 อัตรา

-โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีไทย 1 อัตรา

-โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีสากล 1 อัตรา

-โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีสากล 2 อัตรา

งานเดือนมกราคม 2566

-โรงเรียนทับทอง ประกาศรับสมัคร ครูดนตรี 1 อัตรา

-โรงเรียนทับทอง ประกาศรับสมัคร ครูดนตรี 1 อัตรา

-โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประกาศรับสมัคร ครูปฐมวัย 2 อัตรา

-โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ ประกาศรับสมัคร ครูปฐมวัย 2 อัตรา

-โครงการเด็ก คิดเพลิน อะคาเดมี่ ประกาศรับสมัคร ครู เปียโน กลอง ร้องเพลง PART TIME 10 อัตรา

งานเดือนธันวาคม 2565

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ประกาศรับสมัครครูประจำชั้น ระดับประถม 1 อัตรา

-สำนักงานคลังเขต 7 รับสมัครเจ้าหน้าที่การคลัง วุฒิ ปวช.14-23ธ.ค.65

-โรงเรียนเพลินพัฒนา รับสมัครครูดนตรีชีวิต (ครูดนตรีระดับมัธยมศึกษา)

-โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา รับสมัครครูเอกดนตรี-นาฏศิลป์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา รับสมัครครูศิลปะ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

-Language and Music School (เขตทวีวัฒนา) รับสมัครครูสอนกลอง

-Language and Music School (เขตทวีวัฒนา) รับสมัครครูสอนศิลปะ เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000

-วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี รับสมัครอาจารย์ดนตรีไทย 1 ตำแหน่ง จบการศึกษาทางด้านดนตรีไทย

-สำนักงานคลังเขต 7 รับสมัครเจ้าหน้าที่การคลัง วุฒิ ปวช.14-23ธ.ค.65

-ม.อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรีทุกสาขา 8-30ธ.ค65

-ท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครจนท.ตรวจอาวุธ-ช่างCCTV วุฒิ ปวส.บัดนี้-8ธ.ค.65

-กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี28อัตรา 1-9ธ.ค.65

-กรมท่าอากาศยาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.1-22ธ.ค.65

-สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี

-ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร พนง.คัดแยกจดหมาย-พัสดุ 43อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-23ธ.ค.65

-กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ50อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

-กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย110อัตรา

-เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 7-16ธ.ค.65

-เทศบาลตำบลตลาด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.8-19ธ.ค.65

-รับสมัครพนักงานขาย (Part-time) - ZARA และแบรนด์ในเครือ (ทุกสาขา) ค่าจ้าง 600 บาท ต่อวัน

-บริษัท Colorize เขตบางขุนเทียน กทม. รับสมัครครูสอนศิลปะ Part Time 2 อัตรา

-บริษัท Raise Learning Center เขตหนองแขม กทม. ประกาศรับสมัคร นักศึกษา PartTime ครูฝึกสอนเด็กแบบ Online เสาร์,อาทิตย์(Work from home) 400++ /วัน 2 อัตรา

-Scrambled Art: Children Process Art Club ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง,ครูดนตรี,ครูนาฏศิลป์ (กทม.หลายเขต) 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

-Scrambled Art: Children Process Art Club ประกาศรับสมัครรูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัย,นักจิตวิทยา (ลาดพร้าว) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

-โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก ประกาศรับสมัครครูกิจกรรมการแสดง/สอนเต้น/นาฏศิลป์ 1 อัตรา

-โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ประกาศรับสมัครครู 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-โรงเรียนอมาตยกุล ประกาศรับสมัครครู ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูหรือด้านการศึกษา ขอให้จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ร.ร.จะส่งเรียน ป.บัณฑิตในภายหลัง(สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น.

-Pukan Art kids รับสมัคร ครูสอนศิลปะเด็ก (ครูประจำ) 1 อัตรา

-บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด รับสมัคร พนักงาน Part Time (ตรวจนับสินค้า) 2 อัตรา

-โรงเรียนธัญวิทย์รับสมัคร ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

-โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา ประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ 1 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิ

-โรงเรียน ณ ดรุณ ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะชั้นอนุบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

- โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัคร ครูสอนวิชาดนตรี 2 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

- โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประกาศรับสมัคร ครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี

งานเดือนพฤศจิกายน 2565

-โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัครครูสอนวิชาดนตรีไทย วุฒิปริญญาตรี(เอกดนตรีไทย)

-โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูสอนวิชาดนตรี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วุฒิปริญญาตรี(เอกดนตรีไทย)

-บริษัท อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด Call Center (Part-time รายชั่วโมง) / ปฎิบัติงานเชียงใหม่

- โรงเรียนประภัสสรวิทยา รับสมัครครูดนตรีสากล วุฒิปริญญาตรี สาขาดนตรีสากลหรือที่เกี่ยวข้อง

- รับสมัครพนักงานขายและประสานงานประจำโรงเรียน Part-time

- รับสมัครพนักงาน Part time ขายรองเท้ากีฬา Nike adidas ในบูธห้างสรรพสินค้า

- IKEA บางใหญ่ รับสมัครพนัก Part Time 4 อัตรา

-รับสมัครพนักงานธุรการ Part Time หลายอัตรา

-บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด รับสมัครพนักงาน Part Time (ตรวจนับสินค้า)

-บริษัท แฮนด์ ออน จำกัด รับสมัครครูสอนศิลปะเด็กอายุ 3-15 ปี เงินเดือนตามความสามารถ

-บริษัท บอนนี่ คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด รับสมัครพนักงานออกบูธขายขนม ตามห้างสรรพสินค้า และสำนักงาน 500/วัน

-บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ ฝ่ายขาย MRT รัชดาภิเษก วันละ 700 บาท

-บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (SUSHIRO) รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ สถานที่ปฏิบัติงาน เดอะมอลล์ท่าพระ

-บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (SUSHIRO) รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ สถานที่ปฏิบัติงาน Seacon square srinakarin

-บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (SUSHIRO) รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ สถานที่ปฏิบัติงาน Central Plaza Westgate

-รับสมัครพนักงานห่อของขวัญ / พนักงานจัดกระเช้าเทศกาลปีใหม่ Part Time ห้าง สยาม ทาคาชิมาย่า @ไอคอนสยาม 10 อัตรา

-โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส บางเขน รับสมัคร ครูสอนดนตรี วิชาเปียโน , ร้องเพลง , กลอง , เต้น **หลายตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ

-รับสมัครด่วน graphic design / ช่างศิลป์ เงินเดือน15,000-25,000

-โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ประกาศรับสมัคร ครูสอนนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์

-โรงเรียนมารีวิทย์ ประกาศรับสมัคร ครูนาฏศิลป์ วุฒิ สาขาวิชานาฏศิลป์ หรือที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรี

-Scrambled Art: Children Process Art Club ประกาศรับสมัคร ครูพี่เลี้ยง,ครูดนตรี,ครูนาฏศิลป์ (กทม.หลายเขต) 10 อัตรา เงินเดือน :18,000

-โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ประกาศรับสมัคร ครูปฐมวัย เพศหญิง สอนในระดับชั้น อนุบาล 3 (ด่วน) 2 อัตรา ปริญญาตรี

-โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนวิชาดนตรี 2 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

-Clay Works The Walk Shopping Center ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ รับสมัคร ครูสอนศิลปะ / ครูปฐมวัย เงินเดือน15,000 หรือ ตามตกลง

-บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (IKEA บางใหญ่) รับสมัคร พนักงานพาร์ทไทม์ (Part time)

-Central World แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับสัมครพนักงานขาย Part Time วันละ 500 บาท สามารถทำงานเป็นกะได้

-บริษัท จีเค บิวตี้ จำกัด รับสมัคร ช่างภาพ / ตัดต่อ เงินเดือน 22,000-28,000 วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับสมัคร ช่างศิลป์ วุฒิปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

-โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส เปิดรับสมัคร ครูสอนดนตรี วิชาเปียโน , ร้องเพลง , กลอง , เต้น **หลายตำแหน่ง เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

งานเดือนตุลาคม 2565

-โรงเรียนอนุบาลกิ๊ฟเต็ดศึกษา ประกาศรับสมัครครูดนตรีสากล(อนุบาล) ด่วน 1 อัตรา เงินเดือน16,500

-โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ประกาศรับสมัครครูสอนนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษา 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

-โรงเรียนอำนวยศิลป์ราชเทวี ประกาศรับสมัครครูดนตรีสากล 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพครู

-โรงเรียนสากลศึกษาบางแค ประกาศรับสมัครครูนาฎศิลป์ 3 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

-บริษัท พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย จำกัด รับสมัคร Usher (เจ้าหน้าที่ต้อนรับหน้างานนิทรรศการศิลปะ) วันละ 800.-

-โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต ประกาศรับสมัคร ครูปฐมวัย /ครูศิลปะ วุฒิปริญญาตรี

-โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ ประกาศรับสมัคร ครูนาฎศิลป์ (Part-Time) 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-เจ้าหน้าที่ขายสินค้า งานแสดงโขนฯ (ปฏิบัติงานศูนย์วัฒนธรรม) 800 - 1,000 บาท/วัน เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

-โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

-บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับสมัครช่างศิลป์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

-โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ประกาศรับสมัคร ครูนาฏศิลป์ 1 อัตรา ไม่กำหนดวุฒิ

-โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประกาศรับสมัครครูศิลปะ 1 อัตรา

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ประกาศรับสมัครครูดนตรีไทย-สากล-ขับร้อง

-โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ประกาศรับสมัครครูสอนศิลปะ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนอารียะ ประกาศรับครูสอนศิลป์เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนอนุบาลมาร์คฟอร์ฟิวเจอร์ ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีสากล เงินเดือน 20000 จำนวน 2 อัตรา

-โรงเรียนนภสร ประกาศรับครูดนตรีสากล 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง


งานเดือนกันยายน 2565

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครครูสอนดนตรีไทย-สากล ขับร้อง และครูนาฏศิลป์ เงินเดือนตามตกลง

-โรงเรียนศิริเพ็ญ ประกาศรับสมัคร ครูสอนนาฏยศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง


-โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่ พุทธมณฑลสาย 3 ประกาศรับ ครูนาฎศิลป์ (Part-Time)เงินเดือน ตามตกลง


-โรงเรียนอนุบาลกิ๊ฟเต็ดศึกษา ประกาศรับสมัคร ครูดนตรีสากล(อนุบาล) ด่วน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 16,500.-


-โรงเรียนจินดาพงศ์ ประกาศรับสมัครครูศิลปะ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนตามตกลง


-โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เขตทวีวัฒนา ประกาศรับสมัครครูดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง


-วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13อัตรา


-คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี


-อุทยานแห่งชาติขุนขาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20ก.ย.65


- ป.ป.ช.นครปฐม รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี 15-21ก.ย.65


- ราชบุรี รับสมัครบุคคลพนักงานราช

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล