หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/59
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
Untitled Document

บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

 

ประกาศรับสมัครงาน

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาบัดนี้ - 18 กันยายน 2560

สำนักงาน ส.ป.ก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18-22 ก.ย. 60

สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-27 กันยายน 2560

กรมศาสนา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 18-22 กันยายน 2560

กรมทางหลวง รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ปริญญาตรีทุกสาขา หลายอัตรา บัดนี้ - 29 กันยายน 2560

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 13-19 กันยายน 2560

มรภ.จันทรเกษม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้-12 กันยายน พ.ศ.2560

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา บัดนี้ - 19 กันยายน พ.ศ.2560

- (สมัครงานออนไลน์)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 1-8 ก.ย. 60

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ 790 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตรจำนวน 150 อัตรา และ ชั้นประทวนจำนวน 640 อัตรา )

-กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา 23-30 ส.ค.60

-สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22-31 ส.ค. 60

-บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด รับสมัครนักแสดง (ภูเก็ต)

-บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา (ประจำสาขาประทุมวัน)

-บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่การแสดง

-สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด) รับสมัครนักแสดง (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

-บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด รับสมัครพนักงานมาสคอต(MASCOT)

-บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีล พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรีส์ (สำนักงานใหญ่) รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop Central อุบลราชธานี

-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Sales Staff (AIS Buddy) ดูแลพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

-Fresh & Shine Co., Ltd. (ใกล้ รพ.ยันฮี) รับสมัครพนักงาน Part-time

 

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล